Mieszkanie 7
TYP:
TEMAT:
LOKALIZACJA:
POWIERZCHNIA:
DATA:0
OPIS:Mieszkanie w nowej zabudowie, zmianie uległ pierwotny układ funkcjonalny. Przykład tzw.ciepłej nowoczesności.