El-Tower ul.Mielczarskiego
TYP:Budynki wielorodzinne
TEMAT:El-Tower ul.Mielczarskiego
LOKALIZACJA:Elbląg
POWIERZCHNIA:m2
DATA:2019
OPIS:El-Tower ul.Mielczarskiego
INFORMACJE DODATKOWE:Pierwsza od wielu lat inwestycja na elbląskim Zatorzu, dwupoziomowa hala garażowa. Trudność projektu polegała przede wszystkim na tym aby operując niedużym budżetem udało się zaprojektować dobrą architetkurę.
Inwstycja uzyskała już pozowlenie na budowę, rozpoczęcie realizacji od końca listopada.