Pracownia

O NAS

Atelier Hoffmann jest biurem projektowym obecnym we wszystkich dziedzinach architektonicznej działalności. Zajmujemy się projektowaniem koncepcyjnym, wraz z zespołem branżowym opracowujemy pełne dokumentacje budowlane, na życzenie inwestora wykonujemy projekty wnętrz od mieszkalnych po komercyjne. W zakresie urbanistyki stworzyliśmy wiele miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz koncepcji urbanistycznych pod całe osiedla mieszkaniowe jak i mniejsze zespoły zabudowy.
 
Zespół projektowy Atelier Hoffmann składa się z w pełni wykwalifikowanych architektów i inżynierów. Nad projektami pracują przede wszystkim młode osoby pełne oryginalnych pomysłów, jednak całość jest nadzorowana przez doświadczoną kadrę kierowniczą doskonale poruszającą się w przepisach Prawa Budowlanego. Proces projektowy jest w pełni skomputeryzowany, co przyspiesza pracę i daje większe możliwości tworzenia projektów zaspokajających oczekiwania inwestora.
 
Nasi głowni projektanci przynależą do Stowarzyszenia Architektów Polskich, Izby Architektów Polskich, Izby Urbanistów Polskich i Towarzystwa Urbanistów Polskich.
 
Oferujemy swoją pomoc w wskazaniu jak można wykorzystać fundusze strukturalne Unii Europejskiej/dofinansowania/ dotyczące dokumentacji technicznej.
 
Zachęcamy do zapoznania się z naszymi projektami znajdującymi się na stronie.

dr Mieczysław Hoffmann
Architekt-Dyrektor

HISTORIA

Działalność naszej firmy Atelier Hoffmann rozpoczęła się w 1991 roku. Kontynuuje ona tradycję Autorskiej Pracowni Architektonicznej dr inż.arch. Mieczysława Hoffmanna, która została zarejestrowana w ZAPA Gdańsk /Zespół Autorskich Pracowni Architektonicznych/ w grudniu 1983r.
 
Pierwszym dziełem tej pracowni był Regionalny Plan Rozwoju i Modernizacji Żuław, za który w 1986 roku otrzymała ona nagrodę I stopnia Ministra Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej. Żuławy i ich historia zainspirowały Szefa Pracowni do stworzenia koncepcji centrum kulturalno-handlowego „Mała Holandia”, które miałoby upamiętnić udział osadników holenderskich w tworzeniu i rozwoju tej szczególnej krainy. Projekt ten uzyskał w grudniu 1994 roku w Londynie II Nagrodę Fundacji Forda i UNESCO w dziedzinie projektów związanych z europejską tradycją kulturową. Jest on pomyślany jako atrakcyjne miejsce przy drodze krajowej nr 7 Warszawa-Gdańsk koło Nowego Dworu Gdańskiego, oczekuje na realizatorów.
 
Szef Pracowni od początku swojej działalności prowadzi swoisty nadzór urbanistyczny nad rozwojem miasta Iławy /woj. warm.-mazur./, z którym splotła go historia. Od 1960 roku wszystkie opracowania urbanistyczne dla tego miasta, które jest dynamicznie rozwijającym się ośrodkiem, są jego autorstwa. Tutaj też znajdują się realizacje pracowni w dziedzinie architektury, takie jak dom handlowy i ciągi spacerowe oraz rowerowe nad jeziorem Mały Jeziorak, obiekty handlowe, bankowe i gastronomiczne oraz małej architektury w nowym centrum przy ul. Sobieskiego. Efektem tych działań jest przyznanie przez Radę Miasta w czerwcu 2001 roku tytułu Honorowego Obywatela Iławy dyrektorowi firmy Mieczysławowi Hoffmannowi.
 
Pracownia autorska opracowała min. projekty modernizacji i rozbudowy w standardach europejskich Ośrodka „Neptun” w Krynicy Morskiej, zespołu zabudowy dla „Furnela” w Elblągu oraz zakładów „Unimor” w Iławie. Polskie przemiany w 1989 spowodowały, że obiekty nie zostały zrealizowane.

„Atelier Hoffmann” prowadzi działalnoość w zakresie prac projektowych na rzecz zagospodarowania szeroko pojętej przestrzeni od wnętrz mieszkalnych i usługowych poprzez małą architekturę parkową oraz architekturę budynków mieszkalnych i usługowych do skali części i całości miast oraz gmin. Działalność na rzecz ładu przestrzennego firmy symbolizuje jej logo.
 
Do ważniejszych opracowań z ostatnich lat należą:
- projekty wnętrz mieszkalnych i usługowych w Elblągu,
- projekty małej architektury ciągów spacerowych w Iławie,
- projekty budowlane: Budynku Biurowo-Produkcyjnego w Elblągu, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Działdowie, zespołu usługowo-handlowego przy murach miejskich w Lubawie, wspomniane obiekty handlowe i usługowe w nowym centrum Iławy, największa aktualnie w Polsce farma elektrowni wiatrowych
- studia projektowe dla obszarów  staromiejskich, z uzgodnieniami odpowiednich służb Konserwatora Zabytków, we Fromborku, Iławie,  Kisielicach
- opracowania urbanistyczne osiedli zabudowy mieszkaniowej w Straszynie, Iławie, Borkowie oraz urbanistyczno-architektoniczne osiedla w Elblągu,
- plany zagospodarowania przestrzennego oraz studia uwarunkowań dla takich miast jak Malbork, Frombork, Iława, Działdowo, Lubawa, Kisielice, Nowy Dwór Gdański, Pruszcz Gdański, Bytów,
- opracowania jak wyżej dla całych obszarów gmin Malbork, Frombork, Nowy Dwór Gdański, Kisielice, Zalewo, Bytów oraz Pruszcz Gdański.

„Atelier Hoffmann” jest firmą, którą tworzą rodzinne tradycje. Założona została przez małżeństwo Irenę i Meiczysława Hoffmann w 1991 roku. Od początku współpracuje z nią syn mgr Jacek Hoffmann, który jest obecnie uprawnionym urbanistą i specjalistą w zakresie ochrony przyrody i środowiska. Od 2001 roku do firmy dołączył drugi syn mgr inż.arch. Krzysztof Hoffmann, który zakończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej atrakcyjnym projektem dyplomowym centrum handlowo-biurowego w Elblągu przy Placu Konstytucji i 3-go Maja. W trakcie opracowywanie projektu poza wsparciem ze strony ojca, współpracował jako promotorem ze znanym gdańskim architektem - twórcą min. Centrum Manhattan w Gdańsku Wrzeszczu- dr Wojciechem Targowskim.
 
Firma bazuje zarówno na własnych w pełni wykwalifikowanych architektach i inżynierach jak i na współpracy z najlepszymi specjalistami różnych branż, których zaprasza do poszczególnych tematów projektowych.
PFR