Zasady współpracyAtelier HOFFMANN
CZYTELNE ZASADY WSPÓŁPRACY

Jakość i doskonałość
Podstawowa wartość naszej firmy oznaczają dotrzymywanie obietnic i działanie, którego jakość przewyższa oczekiwania klientów, innowacyjność, ciągłe rozwijanie swojej wiedzy oraz otwartość na zmiany i elastyczne podejmowanie decyzji.

Praca zespołowa
Wierzymy, że najlepsze rozwiązania powstają jako wynik pracy zespołowej. Budujemy dobre, długoterminowe relacje z klientami i we własnym gronie, umiemy docenić odmienny punkt widzenia oraz potrafimy się skutecznie komunikować. Dzielimy się wiedzą, zdobytym doświadczeniem oraz posiadanymi zasobami.

Prostota
Współpraca z naszą firmą jest bezproblemowa; dbamy o zachowanie prostoty działań. 

Profesjonalizm
Wynika z wieloletniego doświadczenia oraz szerokiej wiedzy naszych ekspertów i pracowników.  Staramy się, aby poziom jakości naszych usług oraz profesjonalizm działania w pełni zaspokajał oczekiwania naszych Klientów oraz współpracujących z nami Partnerów.
 
Pasja
 Nasza praca jest jednocześnie naszą pasją, bo lubimy to, co robimy. Pracujemy z zaangażowaniem, entuzjazmem i poświęceniem. Pasja jest inspirującą siłą, która motywuje nas do ciągłych poszukiwań, odkrywania nowych możliwości i spełniania marzeń naszych Klientów.
 
Skuteczność
100 % przygotowanych przez nas projektów uzyskało prawomocne pozwolenia na budowę. Przy współpracy z jednostkami administracji budowlanej stosujemy zasadę minimalizowania problemów i szybkiego rozwiazywania spornych kwestii. Najważniejsze dla nas jest sprawne uzyskania niezbędnych decyzji oraz tej najważniejszej decyzji pozwolenia na budowę
 
Efektywność a ochrona zabytków
Najważniejszy dla nas jest wspólnie z inwestorem wyznaczony cel, który szczególnie w obszarach pod ochroną konserwatorską, nie zawsze jest łatwy do uzyskania. Na płaszczyźnie działań z konserwatorami zabytków stawiamy na otwarty dialog aby w możliwie krótkim czasie dojść do rozwiązania satysfakcjonującego każdą ze stron. Szkoda czasu na spory, które do niczego nie prowadzą.
PFR