Nagrody

Nagroda Honorowego Obywatela Iławy dla dyrektora firmy Mieczysława Hoffmanna przyznana przez Radę Miasta w czerwcu 2001 roku.

Projekt kulturalno - handlowy  "Mała Holandia" uzyskał w grudniu 1994 roku w Londynie Trzecią Nagrodę Federacji Forda i UNESCO w dziedzinie projektów związanych z europejską tradycją kulturową.
Nagroda I stopnia Ministra Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej przyznana za Regionalny Plan Rozwoju i Modernizacji Żuław w 1986 roku.

Powołanie przez Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa do Komisji Nagród Ministra za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie architektury,budownictwa,planowania przestrzennego,urbanistyki,geodezji i kartografii. 2001 rok.

Podziękowania Ministra Infrastruktury za pracę w Komisji Nagród za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie architektury,budownictwa,planowania przestrzennego,urbanistyki,geodezji i kartografii. 2005 rok.


PFR