Elektrownie Wiatrowe, Nowy Dwór

INWESTYCJA: ELEKTROWNIE WIATROWE
LOKALIZACJA: GMINA NOWY DWÓR GDAŃSKI
POWIERZCHNIA: 8000 ha
DATA: 2011

OPRACOWANIE ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY NOWY DWÓR. NA TERENIE GMINY WSKAZANO 10 TERENÓW POD ZESPOŁY ELEKTROWNI WIATROWYCH WRAZ Z LOKALIZACJĄ NOWEGO GPZ NA POTRZEBY ODBIORU ENERGII. W TRAKCIE PRAC PRZYGOTOWANO MONITORINGI PTAKÓW ORAZ NIETOPERZY, OPRACOWANIA IZOFON. STUDIUM ZOSTAŁO UCHWALONE PRZEZ RADĘ GMINY JEST PRAWOMOCNE