Koncepcje urbanistyczne

 • Zabudowy wielorodzinnej w Iławie przy ul. Skłodowskiej
 • Cmentarza w Iławie na terenie rozwojowym
 • Ścieżki rowerowej w Iławie
 • Zabudowy jednorodzinnej w Straszynie
 • Ulicy Starogardzkiej w Straszynie
 • Zabudowy mieszkaniowej dla terenów rozwojowych Osiedla Modre w Straszynie
 • Zabudowy na terenie byłej kotłowni na Starym Mieście w Iławie
 • Zabudowy rezydencjonalnej w Iławie
 • Zabudowy mieszkaniowej pod Gdańskiem
 • Zabudowy jednorodzinnej w Iławie przy ul. Ostródzkiej
 • Zespołu mieszkalno-usługowego w Wielbarku, gmina Malbork
 • Zabudowy jednorodzinnej w Lubawie przy ul. Rzepnikowskiego
 • Zespołu usług produkcyjnych w Iławie przy ul. Lubawskiej
 • Zabudowy jednorodzinnej w Lubawie przy ul. Kupnera
 • Zespołów zabudowy letniskowej nad jez. Trupel w gminie Kisielice
 • Zabudowy jednorodzinnej w Iławie przy ul. Zielonej
 • Głównego ciągu pieszego w Iławie na terenie rozwojowym L-2
 • Zagospodarowanie terenu w rejonie dworców w Działdowie
 • Zabudowy I kwartału na Starym Mieście w Kisielicach

Wróć do: Urbanistyka