Mała Holandia

Projekt uhonorowany II nagrodą Fundacji Forda i UNESCO w kategorii dziedzictwa kulturowego Związek Polski i Holandii mają wielowiekową tradycję. Holendrzy zaakcentowali swoją obecność niemal na całym obszarze Polski. Nigdzie jednak, nie wiązało się to z tak masowym napływem holenderskich osadników, jak miało to miejsce w XVI i XVII wieku na Żuławach Delty Wisły. Żuławy są najbardziej holenderską częścią Polski. Projekt Mała Holandia został więc zlokalizowany w krajobrazie Holenderskim. Przedsięwzięcie oparto na następujących założeniach:

wybudowanie na Żuławach ośrodka kultury holenderskiej, który przedstawiałby rolę, jaką w przeszłości w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem delty Wisły, odegrali osadnicy holenderscy; zgromadzenie pozostałości kultury materialnej, szczególnie w zakresie budownictwa oraz ich uzupełnienie o repliki architektury holenderskiej; przeznaczenie obiektów historycznych na prezentacje dorobku kultury holenderskiej oraz związków polsko-holenderskich w odległej i najbliższej przeszłości; przeznaczenie obiektów nowych na cele rekreacji, rozrywki, handlu i propagowanie współpracy gospodarczej oraz różnorodnych osiągnięć współczesnej Holandii. Projekt powstał z inicjatywy Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Holenderskiej i rozwija się przy zaangażowaniu samorządów Nowego Dworu Gdańskiego, Ostaszewa i Stegny przy poparciu Fundacji Dom Holenderski.


Wróć do: Mała Holandia