Urbanistyka

W tej dziedzinie naszej działalności zajmujemy się przestrzenią w pojęciu makro, czyli przestrzenią osiedla, całego miasta czy gminy. Są to przede wszystkim opracowania wykonywane dla urzędów miast i gmin. Procedura opracowywania Planu Zagospodarowania Przestrzennego czy Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego jest niezwykle złożona i trwa zdecydowanie dłużej w stosunku do projektów budowlanych. Czas waha się od 7 miesięcy do nawet 4 lat.

Coraz częściej zdarza się, że właścicielem dużej ilości gruntów są osoby lub firmy chcące organizować na nich osiedla lub przygotować koncepcję urbanistyczną terenu dla potencjalnych inwestorów. I tu pojawiamy się my. Po ustaleniu z inwestorem jakie są jego oczekiwania i sprawdzeniu co na danym terenie przewiduje plan miejscowy przystępujemy do opracowania koncepcji. Z reguły są to 2 lub 3 warianty w zależności od powierzchni w jakiej się poruszamy. Całe opracowanie obejmuje opis oraz rysunek-mapę z pokazaniem układu funkcjonalno-przestrzennego terenu oraz systemu komunikacji. Możliwe jest stworzenie plakatu reklamowego dla opracowywanego terenu i wydruk na niemalże nieograniczonej powierzchni. Na zamówienie możemy przygotować animację całego terenu z pokazaniem zabudowy i wszystkich charakterystycznych elementów.

Skontaktuj się z Nami już teraz:
(55) 232-41-70

509-806-120

Prześlij do Nas swoje zapytanie:
ah@elblag.com.pl